Deniz Çelik

Gençlik Hakları Sözleşmesi

Bu aday sözleşmeyi henüz imzalamadı.

Üye Olduğu Parti
TKH

TKH

Aday Olduğu Bölge
Adaylık Türü
Adayın Doğrum Tarihi
Aday Hakkında

28 yaşında olan Deniz Çelik, eğitim emekçisidir.