Ecehan Mertoğlu Tan

Gençlik Hakları Sözleşmesi

Bu aday sözleşmeyi henüz imzalamadı.

Üye Olduğu Parti

AK PARTİ

Aday Olduğu Bölge
Adaylık Türü
Adayın Doğrum Tarihi
Aday Hakkında

19.09.1995 Bursa Osmangazi doğumludur. Şehir plancısıdır.