Ege Kıratlı

Gençlik Hakları Sözleşmesi

Bu aday sözleşmeyi imzaladı.

Üye Olduğu Parti

TİP

Aday Olduğu Bölge
Adaylık Türü
Adayın Doğrum Tarihi
Aday Hakkında

Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Mimarlık bölümü öğrencisi.