Gürkan Taha Fersiz

Gençlik Hakları Sözleşmesi

Bu aday sözleşmeyi henüz imzalamadı.

Üye Olduğu Parti

ZAFER PARTİSİ

Aday Olduğu Bölge
Adaylık Türü
Adayın Doğrum Tarihi
Aday Hakkında
Bu aday hakkında bilgi bulunmuyor.