Sevde Nur Özelçi Topuz

Gençlik Hakları Sözleşmesi

Bu aday sözleşmeyi henüz imzalamadı.

Üye Olduğu Parti

AK PARTİ

Aday Olduğu Bölge
Adaylık Türü
Adayın Doğrum Tarihi
Aday Hakkında

24.08.1996 Malatya doğumludur. Lisans mezunudur ve avukatlık yapmaktadır.