Ahmet Malkoç

Gençlik Hakları Sözleşmesi

Bu aday sözleşmeyi henüz imzalamadı.

Üye Olduğu Parti

AK PARTİ

Aday Olduğu Bölge
Adaylık Türü
Adayın Doğrum Tarihi
Aday Hakkında

21.04.1995 Samsun doğumludur. Lisans mezunu ve eczacıdır.