Ferhat Sakık

Gençlik Hakları Sözleşmesi

Bu aday sözleşmeyi henüz imzalamadı.

Üye Olduğu Parti

CHP

Aday Olduğu Bölge
Adaylık Türü
Adayın Doğrum Tarihi
Aday Hakkında

2002 yılında doğmuştur. Lise mezunudur. Serbest meslekle ilgilenmektedir.