Serkan Ünver

Gençlik Hakları Sözleşmesi

Bu aday sözleşmeyi henüz imzalamadı.

Üye Olduğu Parti

YENİ TÜRKİYE PARTİSİ

Aday Olduğu Bölge
Adaylık Türü
Adayın Doğrum Tarihi
Aday Hakkında

Bir mekanik ve makine şirketinin yönetimini yapan Ünver, yüksek makine mühendisidir.