Talya Aydın

Gençlik Hakları Sözleşmesi

Bu aday sözleşmeyi imzaladı.

Üye Olduğu Parti

TİP

Aday Olduğu Bölge
Adaylık Türü
Adayın Doğrum Tarihi
Aday Hakkında

Feminist ve kuir aktivist. Üniversite eğitiminde Felsefe ve Sanat Tarihi bölümlerini Vanderbilt Üniversitesi’nde tamamladıktan sonra, Türkiye’ye döndü. Finans sektöründe beyaz yaka bir işçi olarak çalıştı. Pandemiyi takiben aktif örgütlü siyasete TİP çatısı altında katıldı. 8 Martlardan Onur Yürüyüşlerine, işçi direnişleri için plaza önlerinde basın açıklamalarına sahada verilen mücadeleye destek vermeyi sürdürüyor. Talya, aynı zamanda çağdaş sanat alanında, sanat emekçilerinin koşullarının iyileştirilmesi için İstanbul’daki genç sanatçılarla birlikte çalışıyor.

Siyasi öncelikleri arasında kadınların, emekçilerin, engellilerin, tüm azınlıkların, göçmenlerin ve LGBTİ+’ların temel hak ve özgürlüklerinin güvence altına alınması var. Barınma hakkı, eğitime ve sağlığa eşit erişim için sınıf dayanışmasının gereğini; gelir ve servet adaletsizliğine gereken sert müdahaleleri savunuyor. Türkiye’nin geleceği için ekolojinin gözetildiği, iklim krizine karşı planlı ve kamucu bir ekonominin tek çözüm olduğu Talya’nın vurgusu.